Συνεργατική Σχεδίαση Ψηφιακής Παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικών με τη «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων»

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια διδακτική παρέμβαση συνεργατικής σχεδίασης ψηφιακής παρουσίασης με την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων MS PowerPoint και σχετίζεται με την έννοια της Μικροβιακής επιμόλυνσης των τροφίμων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος «EduForHealth». Υλοποιήθηκε σε δέκα (10) μαθητές και μαθήτριες της Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Η υλοποίηση της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε με μεθόδους μάθησης βασισμένες στη συνεργασία των μαθητών όπως η «Jigsaw» σε συνδυασμό με τη μέθοδο «Στρογγυλή Τράπεζα», ενώ παράλληλα για τον σχεδιασμό της ακολουθήθηκαν από τους μαθητές ορισμένες αρχές κατασκευής ψηφιακής αφίσας. Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας μιας ψηφιακής παρουσίασης από τους μαθητές αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα της δημιουργίας ψηφιακών παρουσιάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εφαρμογή των προαναφερθέντων μεθόδων συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε πως οι μαθητές αποκόμισαν πολλά οφέλη από τη συμμετοχή τους και την εργασία τους στην ομάδα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)