Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των τροφίμων

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση συνεργατικής ανάπτυξης και δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη από μαθήτριες/μαθητές δημοτικού σχολείου σχετικά με την έννοια της νοθείας των ποτών και των τροφίμων. Η συνεργατική δημιουργία εννοιολογικού χάρτη από τις/τους μαθήτριες/μαθητές σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Edu4Health”. Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε πραγματική τάξη στην οποία συμμετείχαν οκτώ μαθήτριες/μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης των Γ’ και Δ’ τάξεων ενός δημοτικού σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Η συνεργατική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε συνδυάζει τις στρατηγικές συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable) οι οποίες και προτείνονται για τη συνεργατική κατασκευή εννοιολογικών χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές. Ύστερα από την υλοποίηση της συνεργατικής δραστηριότητας στην τάξη, αναδείχθηκε η σημαντικότητα του συνεργατικού τρόπου ανάπτυξης εννοιολογικών χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές μέσα σε ένα πλαίσιο δομημένο, σύμφωνο με τις αρχές του εποικοδομισμού, που ενθαρρύνει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητριών/μαθητών και αναπτύσσει την κριτική τους ικανότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)