Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα στη φυσική Β' λυκείου-πραγματικό και εικονικό εργαστήριο και ερωτήσεις αξιολόγησης στη θεωρία

Σύγχρονη υλοποίηση πραγματικού και εικονικού πειράματος στο εργαστήριο πληροφορικής της άσκησης «ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα» Πρόκειται για την υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση του σχολικού οδηγού φυσικής της γενικής παιδείας Β΄ λυκείου. To πραγματικό πείραμα έγινε μετωπικά και οι μαθητές πήραν τις μετρήσεις τις οποίες και επεξεργάσθηκαν στο σπίτι τους σύμφωνα με τις οδηγίες του σχολικού εργαστηριακού οδηγού. Στο εργαστήριο πληροφορικής υλοποίησαν εικονικό πείραμα με ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα που αναφέρει ο σχολικός εργαστηριακός οδηγός. Το εικονικό εργαστήρικό πείραμα σχεδιάσθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Edison και είναι όμοιο με αυτό που αναφέρεται στο σχολικό εργαστηριακό οδηγό. Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν το εικονικό πείραμα είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με web ερωτηματολόγια που έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού HotPotatoes. Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να τα αποκτήσουν από τη διεύθυνση www.ekped.com και είναι κατάλληλα επίσης για χρήση στην Online εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1608)