Συγκριτική Διδασκαλία και Μάθηση στα πλαίσια του περιβαλλοντικού γραμματισμού με και χωρίς τη χρήση ΤΠΕ

To συγκεκριμένο project, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο ΣΔΕ Τυλίσου. Θα γίνει μια διαθεματική προσέγγιση στα πλαίσια του περιβαλλοντικού και πληροφορικού γραμματισμού, με στόχο την συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της μάθησης και γενικότερα, της ενημέρωσης σε θέματα περιβάλλοντος, με και χωρίς την χρήση ΤΠΕ. Το αντικείμενο της εργασίας αποφασίστηκε, μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, να είναι ένα υπό εξαφάνιση είδος πτηνού της Κρήτης, ο Γυπαετός (Gypaetus barbatus), ο οποίος αν και είναι ουσιαστικά ακίνδυνος κινδυνεύει από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, κυρίως λόγω άγνοιας τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1021)