Σκέψεις για ενεργητική συμμετοχή σε μια σχολική γιορτή-σύνδεση με το μάθημα των πολυμέσων

Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού που δημιουργείται στο εργαστήριο και το οποίο επενδύει τη σχολική γιορτή, μέσα από την ενεργή συμμετοχή μαθητών. Γίνεται εφαρμογή των μαθημάτων του κύκλου Πληροφορικής των ΤΕΕ, στην διαδικασία συλλογής, αξιολόγησης και σύνθεσης του υλικού που θα παρουσιαστεί. Ειδικότερα εφαρμόζονται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο μάθημα των Πολυμέσων και της αναζήτησης υλικού από το Διαδίκτυο. Γίνεται χρήση του απαραίτητου λογισμικού για μορφοποίηση εικόνων καθώς και για σύνθεση μουσικής. Το αποτέλεσμα της συνθετικής εργασίας θα είναι μια εφαρμογή Πολυμέσων η οποία θα πλαισιώσει την εξέλιξη της Γιορτής της 25ης Μαρτίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1089)