Σφαίρες Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το όραμα της Περιρρέουσας Νοημοσύνης και οι τεχνολογίες που οδηγούν στην υλοποίησή του και εισάγονται οι μεταφορές της Περιρρέουσας Οικολογίας και της Σφαίρας Δραστηριότητας. Ένα φανταστικό σενάριο εφαρμογής μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τη συνδυαστική χρήση σύγχρονων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στο ρόλο που μπορεί να παίξει η διαχείριση της γνώσης που καταγράφουν τα Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(Πλήθος ανακτήσεων: 323)