Σενάριο Διδασκαλίας για το Μάθηµα της Ιστορίας των Αρχαίων Χρόνων µε την Αξιοποίηση ενός Μικρόκοσµου « Η Τέχνη στην Εποχή του Χαλκού»

Η εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα αποτελεί μία σημαντική ιστορική περίοδο κατά την οποία παρουσιάζονται στον ελληνικό χώρο οι πρώτοι αξιόλογοι πολιτισμοί: ο Κυκλαδικός πολιτισμός, ο Μινωικός πολιτισμός και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Οι πολιτισμοί αυτοί έφτασαν σε εξαιρετική άνθιση και παρήγαγαν έργα τέχνης εξαιρετικής αισθητικής, κυκλαδικά, μινωικά, μυκηναϊκά και κρητομυκηναϊκά, σε μια ποκιλία υλικών και πλήθος μορφών. Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί, επιδιώκει ακολουθώντας την αρχή της συνολικότητας κατά την οποία το μορφωτικό αγαθό προσλαμβάνεται όταν προσφέρεται με τάξη, μορφολογική ενότητα, δομή και πληρότητα, να παρουσιάσει την Εποχή του Χαλκού ως όλον, μέσα από τη διάσταση της τέχνης που αναπτύχθηκε σε αυτήν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με το μικρόκοσμο να επεξεργαστούν τις γνώσεις διερευνητικά -πραξιακά, εικονιστικά, συμβολικά. Να διατυπώσουν ερωτήματα θέτοντας αποτελεσματικές παραμέτρους, να πάρουν απαντήσεις σε μορφή διαγραμμάτων Venn. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες κατανόησης και ερμηνείας συμβολικών αναπαραστάσεων. Να συσχετίσουν, να αναλύσουν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, να εξάγουν συμπεράσματα. Η εργασία γίνεται σε ομάδες, δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής της ομαδοκεντικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)