Σχολική βιβλιοθήκη: «Όταν οι Νέες Τεχνολογίες συναντούν το παραμύθι………»

H συγκεκριμένη εισήγηση έχει στόχο να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τον κόσμο της παραδοσιακής προφορικής λογοτεχνίας σε συνάφεια με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τεχνολογία, ώστε μέσα από μια εκπαιδευτική – διασκεδαστική διαδικασία, να εξοικειωθούν με τη λειτουργία τους και επιπλέον να αποκτήσουν με απλό και κατανοητό τρόπο γνώσεις πληροφορικής εξερευνώντας τον ψηφιακό κόσμο του σήμερα και του αύριο με το internet.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3034)