Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιδαγωγικού Υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις

Ο σχεδιασμός παιδαγωγικού Υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια απαιτητική διαδικασία για να ικανοποιηθούν οι παιδαγωγικές προδιαγραφές μιας εποικοδομιστικής προσέγγισης. Μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι οι διαδραστικές τηλεδιασκέψεις, στο πλαίσιο των οποίων απαιτείται σχεδιασμός παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος να ικανοποιεί τόσο τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά παιδαγωγικού υλικού που αξιοποιήθηκε στις Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ θα παρουσιάσουμε σε αυτήν την εισήγηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 471)