Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Μελέτη Ατμοσφαιρικών Φαινομένων

Επιστημονικές έρευνες έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι οι μαθητές κατά την επαφή τους με τις Φυσικές Επιστήμες μεταφέρουν εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με ποικίλα φυσικά φαινόμενα. Η σύγχρονη υπολογιστική τεχνολογία με τις πολυαισθητηριακές αναπαραστάσεις, τις προσομοιώσεις, τους μικρόκοσμους και τα μοντέλα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά, ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν το επιστημονικό μοντέλο. Με βάση τους προβληματισμούς αυτούς σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Το σύννεφο έφερε βροχή», το οποίο υποστηρίζει τη διδακτική προσέγγιση της θεματικής ενότητας «Ατμόσφαιρα» εισάγοντας και την περιβαλλοντική συνιστώσα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 550)