Σχεδιασμός ιστοτόπου-αρχές σχεδιασμού ιστοτόπου σχολικής μονάδας

Ο σχεδιασμός ενός καλού ιστοτόπου προϋποθέτει τη γνώση των χαρακτηριστικών που θα τον κάνουν φιλικό προς τον επισκέπτη του αλλά και των κανόνων που ισχύουν για όλους τους ιστοτόπους, όπως αυτοί ορίζονται από διεθνή πρότυπα, τη νομοθεσία και τις συνήθεις πρακτικές. Στην πρώτη ενότητα του παρόντος αναφέρονται τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη ιστοτόπων. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται βασικές παράμετροι καλαισθησίας και λειτουργικότητας όσον αφορά το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου (αρχική σελίδα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, animations, ύφος), ενώ στην τρίτη περιγράφονται συνήθεις πρακτικές πλοήγησης των ιστοτόπων. Στην τέταρτη ενότητα προτείνονται βήματα δημιουργίας ενός καλού ιστοτόπου. Στην πέμπτη ενότητα δίνεται έμφαση στους κανόνες δημιουργίας σχολικών ιστοτόπων. Προτείνονται κατηγορίες περιεχομένου για σχολικούς ιστοτόπους και τονίζονται οι κανόνες για το είδος του περιεχομένου που πρέπει να αποφεύγεται. Η παρούσα εισήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς που προτίθενται να αναπτύξουν τον προσωπικό τους ιστότοπο ή τον ιστότοπο της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2069)