Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών ‘Tabletop Junior - Gcompris – Tux Paint’

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο αφορά έννοιες ταξινόμησης αντικειμένων και υλοποιείται με την εφαρμογή των εκπαιδευτικών λογισμικών TableTop Junior, Gcompris, Tux Paint σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες για τη δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών για τους σκοπούς της μάθησης, ώστε να ενισχύσει την επίδοση των παιδιών σε θέματα ταξινόμησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους ταξινόμησης στο φυσικό χώρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2138)