Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού με Αντικείμενο τη Μείωση του Στρατοσφαιρικού Όζοντος

Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος. Το λογισμικό προτείνεται να αξιοποιεί ισορροπημένα, παραδοσιακή υπερμεσική προσέγγιση, εικονικά περιβάλλοντα και δυνατότητες πειραματισμού και αλληλεπίδρασης. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην παιδαγωγική προσέγγιση, στην αντιμετώπιση του μαθητή ως πολίτη και στη συνολική προσέγγιση μέσα από τους άξονες Επιστήμη – Τεχνολογία – Κοινωνία – Περιβάλλον – Εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 230)