Σχεδιασμός διδασκαλίας με αξιοποίηση του Διαδικτύου: Ο Ομηρικός κόσμος (διερεύνηση βασικών αρχών, αξιών και αντιλήψεων) και συγκριτική αντιπαράθεση με το σύγχρονο κόσμο

Το παρόν διαθεματικό σενάριο, συνολικής διάρκειας 6 ωρών, στηρίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικότητας, της ενεργούς μαθητείας και του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη διδασκαλία των ομηρικών επών ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά, όπου και έχουν διδαχτεί την ομηρική Οδύσσεια. Οι μαθητές μόλις έχουν ολοκληρώσει τη διδασκαλία της ραψωδίας ζ (Έκτορος και Ανδρομάχης ομιλία), στην οποία ο ποιητής παρουσιάζει ανάγλυφα το δράμα του πολέμου μέσα από την τρυφερή στιγμή της συνάντησης των δύο συζύγων. Έτσι, επιβεβαιώνεται και ο χαρακτήρας της Ιλιάδας ως αντιπολεμικού έπους. Στη συγκεκριμένη ραψωδία ενυπάρχουν ποικίλα στοιχεία (αρχές, αξίες αντιλήψεις, στοιχεία πολιτισμού), που μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά και να παραλληλιστούν με τη σημερινή πραγματικότητα (επικαιροποίηση της γνώσης). Ειδικότερα το διδακτικό σενάριο προβλέπει το χωρισμό των μαθητών σε τέσσερις ομάδες (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) καθεμία από τις οποίες θα αναλάβει ένα υπόθεμα μελέτης. Οι απαιτούμενες πληροφορίες θα αντληθούν από το διαδίκτυο, από επιλεγμένες και αξιόπιστες σελίδες του, ενώ ορισμένα βοηθητικά κείμενα (που θα χρησιμοποιηθούν ως παράλληλα κείμενα) και φωτογραφίες ενδέχεται να αποθηκευτούν σε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, ώστε οι μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)