Σχεδιασμός Διδακτικού Σεναρίου για την Επεξεργασία Εικόνας στη Β΄ Γυμνασίου

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το λεπτομερή σχεδιασμό ενός πλήρους διδακτικού σεναρίου για την επεξεργασία εικόνας, τεχνική με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές της δευτέρας (Β΄) Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής. Επιπλέον, στο άρθρο αυτό, περιγράφονται εκτενώς κατάλληλα σχεδιασμένες, δομημένες και συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες, βασισμένες στην αναπτυξιακή-γνωστική θεωρία του Piaget και στις αρχές του διδακτικού πλαισίου ECLiP. Επίσης, παρουσιάζεται ένα δομημένο φύλλο εργασίας που αξιοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, με σκοπό να επιτευχθεί η ορθή οικοδόμηση της νέας γνώσης και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και ο ζήλος των μαθητών, εξαιτίας της ενεργητικής συμμετοχής τους στην απόκτηση αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)