Πυθαγόρειο Θεώρημα Μία πρόταση διδασκαλίας για την Β! Γυμνασίου με την χρήση των Τ. Π. Ε.

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω διδασκαλίας χρησιμοποιείται σενάριο που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό , φύλλο εργασίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες και δυναμικά φύλλα εργασίας από τα λογισμικά Geogebra , G.S.P. 4.07_GR , Microsoft Excel. Το σενάριο διαπραγματεύεται τις Πυθαγόρειες τριάδες , τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των πλευρών ορθογωνίου τριγώνου , τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να είναι ένα τρίγωνο ορθογώνιο. Η πραγματοποίηση του σεναρίου κρίθηκε αναγκαία από την μεγάλη σπουδαιότητα του Πυθαγορείου Θεωρήματος και των εφαρμογών του στα Μαθηματικά . Η διδασκαλία θα πρέπει να γίνει στην αίθουσα των υπολογιστών , στους υπολογιστές της οποίας θα πρέπει να βρίσκονται εγκατεστημένα τα προηγούμενα λογισμικά
(Πλήθος ανακτήσεων: 496)