Ψηφιοποίηση μηχανικών αναλογιών που αντιπροσωπεύουν φυσικοχημικές έννοιες και φαινόμενα με χρήση των προγραμμάτων Flash και Dreamweaver

Στην παρούσα εργασία, αποδίδονται με τη μορφή της ανθρωπομορφικής αναλογίας οι έννοιες του χημικού δεσμού και της χημικής αντίδρασης. Ειδικότερα, μελετάται ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός δεσμός, καθώς και οι οξειδοαναγωγικές και οι μεταθετικές αντιδράσεις. Στην κατηγορία των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων δίνονται οι ανθρωπομορφικές αναλογίες και οι προσομοιώσεις των αντιδράσεων σύνθεσης, αποσύνθεσης και διάσπασης, καθώς και απλής αντικατάστασης. Στην κατηγορία των μεταθετικών αντιδράσεων δίνονται οι ανθρωπομορφικές αναλογίες και οι προσομοιώσεις των αντιδράσεων διπλής αντικατάστασης και μελετάται το φαινόμενο της εξουδετέρωσης. Μηχανικές αναλογίες- δοκιμασμένες για την αποτελεσματικότητά τους ως διδακτικά εργαλεία- που ανευρίσκονται στη σχολική χημική βιβλιογραφία ψηφιοποιήθηκαν με σκοπό να αποδοθεί δυναμικά η κίνηση των ανθρωπομορφών οι οποίες αντιπροσωπεύουν χημικά στοιχεία, ιόντα ή ενώσεις που σχηματίζουν δεσμούς και προϊόντα αντιδράσεων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του δικτυακού ψηφιακού υλικού είναι τα προγράμματα Dreamweaver (ανάπτυξη ιστοσελίδας) και Flash.(απόδοση κίνησης). Η εφαρμογή προσφέρεται να υποστηρίξει το e-learning.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2119)