Ψηφιακά παιχνίδια σε ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Στη σημερινή μεταβατική εποχή το μουσείο, χώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, αλλάζει την παραδοσιακή του ταυτότητα και αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προκειμένου να διευρύνει τον κοινό του. Οι ΤΠΕ μπορούν να εμπλουτίσουν τη μουσειακή εμπειρία παρέχοντας πλούσιο, ελκυστικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης. Όλο και περισσότερα μουσεία παγκοσμίως και στην Ελλάδα προχωρούν στη δημιουργία δικτυακών τόπων δημιουργώντας ταυτόχρονα και υλικό για παιδιά και νέους. Περισσότερο αξιοποιούνται τα ψηφιακά παιχνίδια ως μια ειδική κατηγορία λογισμικού με την οποία τα παιδιά είναι από νωρίς εξοικειωμένα. Η εργασία αυτή αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών που τα καθιστούν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης και ερευνά τα παιχνίδια στις ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές Δημοτικού Σχολείου
(Πλήθος ανακτήσεων: 129)