Ψηφιακά Εργαλεία για την Υποστήριξη της Γλωσσικής Ανάπτυξης

Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει ψηφιακά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού αλλά και σε μαθητές με προβλήματα λόγου για τις ανάγκες της λογοθεραπείας. Η εισήγηση εστιάζει στον σχεδιασμό που ακολουθήθηκε προκειμένουν τα λογισμικά αυτά να δημιουργούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον για το παιδί και παράλληλα να προσφέρουν εργαλεία στον εκπαιδευτικό με τα οποία θα εξατομικεύσει την εκπαίδευση και θα καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 41)