Ψάχνοντας πληροφορίες για τον Ερυθρό Σταυρό στο διαδίκτυο

Η εργασία περιγράφει τον προβληματισμό και τις δραστηριότητες που έγιναν σε μια σχολική τάξη με αφορμή τον καθιερωμένο ετήσιο έρανο για την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού. Στο εργαστήριο υπολογιστών οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα φύλλο ερωτήσεων, το οποίο τους καθοδήγησε στις αναζητήσεις τους στο διαδίκτυο και έφτιαξαν μια αφίσα με τις πληροφορίες που βρήκαν. Τέλος, αξιολόγησαν τη δραστηριότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1804)