Προσεγγίζοντας την έννοια της Εξάτμισης μέσα από προσομοίωση με τη χρήση του MS PowerPoint

Η χρήση προσομοιώσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας προσφέρεται για τη διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), ειδικά εκείνων που δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτά με κάποιο συμβατικό εποπτικό μέσο. Στο κείμενό μας περιγράφεται συνοπτικά ο σχεδιασμός μιας τέτοιας διδακτικής προσέγγισης σε έννοια των ΦΕ για την οποία επιστρατεύεται η χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, αναφέρονται οι πιθανές εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/ριών πάνω στο θέμα, αλλά και οι δυσκολίες κατανόησής του, που ενθαρρύνουν τη χρήση Η/Υ. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την μεθοδολογία και τη στοχοθεσία του σχεδιαζόμενου μαθήματος, για το οποίο δημιουργήθηκε η αντίστοιχη ηλεκτρονική προσομοίωση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1164)