Πρόγραμμα eLearning-Συνεργασίες των σχολείων στην Ευρώπη-Πρόγραμμα eTwinning

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει τα προγράμματα eLearning και eTwinning, να περιγράψει τους στόχους τους και να αναφέρει τα έργα και τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί, στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1602)