Πολυμεσικές Εφαρμογές με Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

Οι γενικότεροι στόχοι της παρουσίασης είναι η ενημέρωση των καθηγητών για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες εργαλείων επεξεργασίας εικόνας, ήχου, σχεδιοκίνησης και στερεοσκοπικών εικόνων με χρήση αποκλειστικά Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).
(Πλήθος ανακτήσεων: 740)