«Πολυχώρος Άρης: Όχηµα πολλαπλών σπουδών στο ερευνητικό ταξίδι της γνώσης»

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εικονικού πολυχώρου στον πλανήτη Άρη. Λειτουργεί ως μια εναλλακτική διδακτική πρόταση με στοιχεία εικονικού σεναρίου που συνδέεται με τις ανάγκες της ζωής και της κοινωνίας. Προσφέρει τη δυνατότητα απεικόνισης έργων τέχνης, φωτογραφιών, βίντεο, παρατήρησης γεγονότων, επίσκεψης σε δικτυακούς τόπους και χώρους πραγματικούς ή φανταστικούς μέσα από μια πανοραμική περιήγηση. Αποτελεί πρακτική της ενσυναίσθησης, ένα «όχημα πολλαπλών σπουδών στο ερευνητικό ταξίδι της γνώσης, φέρνοντας ζωτικότητα, χρώμα και κίνηση στη μαθητική εξερεύνηση» (http://www.fno.org/museum/museum.html). Παράλληλα προσφέρει στα παιδιά πολυαισθητηριακές ευκαιρίες, ελκυστικές σε μια ποικιλία διαφορετικών μαθησιακών στυλ και πολλαπλών ειδών νοημοσύνης (Gardner, 1993). Η υπερμεσική αυτή εφαρμογή αποτελεί διδακτικό υλικό ομάδων μαθητών για τη διεκπεραίωση ενός σύνθετου project. Περιλαμβάνει συνεργατικές, ανοιχτές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες μέσα σε μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος για παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού σχολείου και της Α΄ Γυμνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 734)