Πλοήγηση και αλληλεπιδραστικότητα σε εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα

Οι εφαρμογές υπερμέσων χρησιμοποιούν πολυμεσικό υλικό είτε για να δημιουργηθούν παρουσιάσεις είτε για να χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενές υλικό για παραγωγή νέων συνθέσεων. Η εργασία προτείνει έναν τρόπο οργάνωσης πολυμεσικού υλικού σε βάσεις πληροφοριών με αποτέλεσμα ο χρήστης – εκπαιδευτικός να δημιουργεί είτε εφαρμογές παρουσίασης με χαρακτηριστικό την πλοήγηση είτε εργαλεία σύνθεσης αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Υιοθετώντας τέτοιους τρόπους οργάνωσης και διαχείρισης του περιεχομένου, εκπαιδευτικοί δημιούργησαν υπερμεσικές εφαρμογές αξιοποιώντας είτε τη δυναμική πλοήγηση για παρουσίαση περιεχομένου, είτε την αλληλεπιδραστικότητα για τη δημιουργία δυναμικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν τη διαφορά και την αξία των δύο τρόπων διαχείρισης του πολυμεσικού υλικού, και επέλεξαν εκείνον που ικανοποιούσε τους διδακτικούς τους στόχους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 766)