Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην παρουσίαση διαδικτυακών πλατφόρμων που υποστηρίζουν την ψηφιακή κοινωνική δικτύωση και αξιοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, αναλύονται ετυμολογικά οι έννοιες του κοινωνικού δικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αναφέρονται συγκεκριμένες πλατφόρμες που παρέχουν δυνατότητες εξ αποστάσεως συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και ευρύτερα σχολικών μονάδων. Τέλος, αναφέρονται επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πλατφόρμας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)