Πιλοτικό Εθνικό eTwinning Έργο Ενάντια στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται η στοχοθεσία, οι δράσεις καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πιλοτικό εθνικό eTwinning έργο με τίτλο: «Στο σχολείο μου δημιουργώ, συμμετέχω και συνυπάρχω αρμονικά» (http://twinspace.etwinning.net/1704/home). Το έργο, που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροστασίας των μαθητών απέναντι στη σχολική βία και τον εκφοβισμό, υλοποιήθηκε από 140 μαθητές και μαθήτριες και 4 εκπαιδευτικούς Ειδικής (Τμήμα Ένταξης) και Γενικής αγωγής τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων, από την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TwinSpace. Βασικό άξονα του συνεργατικού έργου αποτελεί η κοινή ανάληψη πρωτοβουλίας όλων των μετεχόντων στο σχεδιασμό πρωτότυπων δραστηριοτήτων και στη δημιουργία ψηφιακών (και όχι μόνο) προϊόντων, με επίκεντρο την ενθάρρυνση της συμμετοχής και αρμονικής συνύπαρξης των μαθητών σε ένα σχολείο- κοινότητα μάθησης και χαράς όπου ενθαρρύνεται η αυτενέργεια των μελών και η αποδοχή του διαφορετικού, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται και αποτιμάται η δημιουργική συμβολή όλων των συμμετεχόντων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 41)