Παρουσίαση του προγράμματος FUNecole® για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Στο σχολείο της ψηφιακής εποχής επιτάσσεται η ανάγκη να μην περιορίζεται ο ρόλος των ΤΠΕ απλώς στον πληροφορικό εγγραματισμό, αλλά στη παροχή δυναμικών εργαλείων και εφαρμογών υποστήριξης των εκπαιδευτικών, ενίσχυσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας και της μάθησης. Το FUNecole® είναι μία ολοκληρωμένο διδακτικό πρόγραμμα που υλοποιείται κατά τα 6 χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του προωθεί την καινοτομία στη διδακτική πράξη, καθώς εμπλέκει τον τεχνολογικό αλφαβητισμό με την οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων. Παράλληλα αναγνωρίζει και σέβεται τις ανάγκες των παιδιών ενσωματώνοντας δυναμικά το κτίσιμο μαθησιακών κοινοτήτων όπου καλλιεργείται η επικοινωνία, η σκέψη και η δημιουργικότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 732)