Παρουσίαση του λογισμικού «Αράχνη»

Το λογισμικό που παρουσιάζουμε είναι ένα πρωτότυπο παρόμοιο με την γλώσσα προγραμματισμού Logo. Είναι ένα λογισμικό για την υποβοήθηση της διδασκαλίας του δομημένου προγραμματισμού στις μικρές ηλικίες δηλαδή σε μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Υποστηρίζει τις δομές Ακολουθίας, Επιλογής, Επανάληψης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 421)