Παρουσίαση του άξονα των προσοµοιώσεων πειραµάτων του λογισµικού ΠΟΛΑΠΛΑΝ (Πολλαπλές Αναπαραστάσεις)

Το υλικό Πολυμέσων, ΠΟΛΛΑΠΛΑΝ απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και στοχεύει να υποστηρίξει τη διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα της Φυσικής, της Ιστορίας της Φυσικής και της Φιλοσοφίας-Επιστημολογίας. Χωρίζουμε το λογισμικό σε τρεις άξονες: 1) Ιστορία της Επιστήμης (Ιστορικός Άξονας) 2) Προσομοιώσεις Πειραμάτων (Άξονας Προσομοιώσεων), που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: α) Περιγραφή της κίνησης (έννοιες: θέσης , ταχύτητας , επιτάχυνσης) β) Αιτία της κίνησης (έννοιες: μάζας , δύναμης ) γ) Σχετικότητα (έννοια κινούμενου συστήματος αναφοράς) δ) Προσομοίωση Λειτουργίας Λογικών Πυλών ε) Ηλεκτρικό πεδίο 3) Φιλοσοφία –Επιστημολογία(Άξονας Επιστημολογίας)
(Πλήθος ανακτήσεων: 669)