Παρουσίαση ενός συστήματος υπερμέσων για την υποστήριξη του μαθήματος της Ιστορίας: Βασικά χαρακτηριστικά και αξιολόγηση περιεχομένου

Η εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί με χώρο αναφοράς τα καθημερινά τυπικά σχολεία, για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου. Μεταξύ αυτών είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων «Ιστόπολις», στο οποίο έχει ενσωματωθεί πολυμεσικό υλικό (κείμενο, εικόνες, βίντεο), διαχωρισμένο σε 78 ενότητες, καθώς και 40 δίωρης διάρκειας εκπαιδευτικά σενάρια, για την αξιοποίηση του λογισμικού στο μάθημα της Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη μελέτη αυτή, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του «Ιστόπολις», αλλά και μερικά πρώτα ποσοτικά στοιχεία από μία προβλεπτική αξιολόγηση, αναφορικά με την από διδακτικής άποψης καταλληλότητα του περιεχομένου του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 275)