Οθόνη αφής vs ποντίκι: Ποιο επιλέγουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να χρησιμοποιούν και ποιο τελικά ενδείκνυται για την ηλικία τους;

Στο άρθρο μας προσπαθούμε να μελετήσουμε δυο εργαλεία διάδρασης, ένα «κλασσικό», όπως είναι το ποντίκι και ένα νεότερο, όπως είναι η οθόνη αφής. Κάναμε ένα πείραμα στο οποίο έλαβαν μέρος παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία χρησιμοποίησαν αυτά τα εργαλεία παίζοντας ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα τα παιδιά κλήθηκαν, να σύρουν στο παιχνίδι αντικείμενα από μια θέση σε μια άλλη. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι μόνα τους με την οθόνη αφής και το ποντίκι, ενώ στο δεύτερο στάδιο το κάθε παιδί επέλεγε ένα άλλο παιδί για ζευγάρι και προσπαθούσαν να συνεργαστούν και να παίξουν παρέα το παιχνίδι. Επιθυμούσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο το φύλο των παιδιών και η προηγούμενη εμπειρία τους στη χρήση των δυο εργαλείων επηρεάζει τις επιδόσεις τους. Μελετήσαμε επίσης τις προτιμήσεις τους ως προς το εργαλείο, αλλά και κατά πόσο τους άρεσε να παίζουν το παιχνίδι μόνα τους ή σε συνεργασία με άλλο παιδί, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εργαλείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 51)