Ομάδες Φυσικής στη Δ/θμια Εκπ/ση: Πυρήνες γνώσης των Φυσικών Επιστημών μέσω ΤΠΕ Μια μελέτη περίπτωσης στο 2ου Γυμνασίου Σερρών

Οι εξελίξεις στη σύγχρονη Φυσική δύσκολα μπορούν να γίνουν κατανοητές από το μέσο άνθρωπο. Πολύ δε περισσότερο από τους μαθητές της Δ/θμιας Εκπ/σης, των οποίων οι γνώσεις περιορίζονται στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι μαθητές, που με αφορμή την παρακολούθηση κάποιου ντοκιμαντέρ ή την ανάγνωση κάποιου άρθρου, ζητούν από τους εκπαιδευτικούς διευκρινίσεις και λεπτομέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του Φυσικού έχει διττή σημασία: από τη μια, καλείται να καλύψει τις απαιτήσεις διδασκαλίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από την άλλη, να μεταφέρει στους μαθητές τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης του. Ο πρώτος καθορίζεται από τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας. Ο δεύτερος από την έμπνευση και τη βαθιά μελέτη των θεμάτων της Φυσικής. Μπορεί, δε, να υλοποιηθεί με τη δημιουργία Ομάδων Φυσικής. Στις ομάδες αυτές οι μαθητές συμμετέχουν εθελοντικά και τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα Φυσικής που τους ενδιαφέρουν. Μέσα από την ενασχόλησή τους αυτή, όμως, τους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν όλα τα σύγχρονα μέσα που τους παρέχουν οι ΤΠΕ για τη συγκέντρωση πληροφοριών, επεξεργασία και παρουσίασής τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 959)