Οικοδόμηση προ-αλγεβρικών εννοιών μέσω γενίκευσης ψηφιακών μοτίβων: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές Ε’ & ΣΤ Δημοτικού

Η αναγνώριση και η γενίκευση μοτίβων θεωρείται κεντρική Μαθηματική πρακτική και αποτελεί βασικό συστατικό της σύγχρονης Διδακτικής προσέγγισης της Άλγεβρας. Μέσω της γενίκευσης μοτίβων οι μαθητές οικοδομούν σταδιακά έννοιες όπως η μεταβλητή, οι σχέσεις και οι συναρτήσεις. Παρά την ευρεία αποδοχή της μαθησιακής αξίας των μοτίβων, οι έρευνες εντοπίζουν δυσκολίες σχετικά με το πέρασμα των μαθητών από την γενίκευση των μοτίβων στην έκφραση σχέσεων με αλγεβρικό συμβολισμό. Η παρούσα εργασία μελετά τη σύνδεση της γενίκευσης μοτίβων και της αλγεβρικής έκφρασης των ιδιοτήτων τους με την βοήθεια των ΤΠΕ. Ειδικότερα μελετάται η επίδραση ενός μαθησιακού σεναρίου, το οποίο αξιοποιεί τον μικρόκοσμο eXpresser, για τη γενίκευση εικονιστικών μοτίβων. Η ανάλυση της δραστηριότητας 4 δυάδων μαθητών, Ε’ & ΣΤ’ δημοτικού, διαφαίνεται ότι, με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού, είναι εφικτή η οικοδόμηση κατανόησης για βασικές αλγεβρικές έννοιες και η νοηματοδοτημένη προσπάθεια αλγεβρικής έκφρασης ιδιοτήτων του μοτίβου, η οποία παρουσιάζει δυσκολίες για τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)