Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, εμείς και οι «άλλοι». Μια πρόταση διδασκαλίας με χρήση Τ.Π.Ε.

Η πρόταση διδασκαλίας φιλοδοξεί να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τους Βαλκανικούς πολέμους με την ενεργητική συμμετοχή τους. Επίσης θέλει να τους οδηγήσει στην διαπίστωση ότι ο πόλεμος δεν έχει μία μόνο πλευρά, αλλά υπάρχουν κι άλλες οπτικές γωνίες. Με αφορμή τους Βαλκανικούς πολέμους, τα παιδιά θα φτιάξουν χάρτες, θα δουν την αλλαγή των συνόρων μέσα από σχετικό λογισμικό, θα δουν την άποψη της «άλλης» πλευράς, θα αντιληφθούν τις απώλειες του πολέμου, σε νικητές και νικημένους, μέσα από πηγές για τους Έλληνες, τους Βούλγαρους, τους Τούρκους, τους Σέρβους, τους Ρουμάνους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 737)