Οι ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Παράδειγμα Εφαρμογής τους σε Διδακτικό Σενάριο

Το παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου με δυναμικό νηπίων-προνηπίων στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα την διατροφή. Οι δραστηριότητες του είναι απόλυτα συμβατές με το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο και με την ολοκλήρωση τους επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των γνώσεων των παιδιών γύρω από τις κατηγορίες των τροφίμων με απώτερο στόχο την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Τα παιδιά εργάστηκαν μέσα σε ένα ευχάριστο και πλούσιο σε ερεθίσματα πλαίσιο και είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν αβίαστα και ευχάριστα με τις ΤΠΕ στην τάξη προκειμένου να γίνουν ικανά να αναπαριστούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις καινούριες γνώσεις τους πολυτροπικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν τόσο μεταξύ τους όσο και με ενήλικες και ανακάλυψαν τις πολύπλευρες όψεις της μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 89)