Οι ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο: Διαθεματικό σενάριο Γεωγραφίας και άλλων γνωστικών αντικειμένων για την Στ΄ Δημοτικού

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα διαθεματικό σενάριο Γεωγραφίας και άλλων γνωστικών αντικειμένων για την Στ΄ Δημοτικού ακολουθώντας τη δομή που προτείνεται από τους συγγραφείς του Επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ, 2007). Στο διαθεματικό σενάριο παρουσιάζεται η δυνατότητα παιδαγωγικής αξιοποίησης λογισμικών γενικής χρήσης και λογισμικών οπτικοποίησης, ζωγραφικής και εννοιολογικής χαρτογράφησης. Η χρήση των παραπάνω λογισμικών δίνει μια νέα διάσταση στη διδασκαλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1199)