Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της ιστορίας: «H Τέχνη Της Υστεροβυζαντινής Περιόδου (1204 - 1453)»

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση προτείνει τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων και ειδικότερα στη μελέτη της τέχνης της υστεροβυζαντινής περιόδου (1204-1453) στο μάθημα της Ιστορίας στη β΄ τάξη του Γυμνασίου. Τα σύγχρονα λογισμικά και η χρήση του διαδικτύου καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία γοητευτική και οι μαθητές καθίστανται ψηφιακά εγγράμματοι· πλοηγούνται εποικοδομητικά στο διαδίκτυο και έρχονται σε επαφή με σύγχρονα πολυτροπικά κείμενα. Έχοντας τα ως κείμενα αναφοράς παράγουν γραπτό λόγο με πολυτροπικά στοιχεία σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Οι παιδαγωγικές αρχές που εφαρμόζονται είναι η υποβοηθούμενη ανακάλυψη της γνώσης και η διερευνητική μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 900)