Οι εκπαιδευτικοί ως δημιουργοί αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών βίντεο: απόψεις για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των εκπαιδευτικών βίντεο είναι ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενό τους και παραμένουν παθητικοί θεατές. Το αλληλεπιδραστικό βίντεο μέσω των πολλαπλών τρόπων αλληλεπίδρασης που παρέχει στη ροή του βίντεο φαίνεται να μπορεί τους ενεργοποιήσει, να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την προσοχή τους και να επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Παρά τη σχετικά διαδεδομένη χρήση τους τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν έρευνες σχετικές με τη στάση των εκπαιδευτικών από τη σκοπιά των δημιουργών αλληλεπιδραστικών βίντεο. Στην παρούσα έρευνα, ζητήσαμε από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν βίντεο με αλληλεπιδράσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μαθησιακών στόχων και στη συνέχεια μέσω συνεντεύξεων αξιολογήσαμε τη διεργασία δημιουργίας τους και το αποτέλεσμά τους. Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι το αλληλεπιδραστικό βίντεο μπορεί να έχει ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα, ότι έχει ιδιαίτερα εποικοδομητικό χαρακτήρα και ότι οι διδάσκοντες μπορούν να ελέγχουν και να κατευθύνουν την εστίαση του χρήστη στα σημεία που επιθυμούν. Ταυτόχρονα όμως και παρά το γεγονός ότι το αλληλεπιδραστικό βίντεο θεωρείται μια νέα, εύκολη και προσβάσιμη μορφή παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ότι η ουσιαστική εκπαιδευτική του αξιοποίηση είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη αναφέροντας σειρά προβλημάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)