Ο Υπολογιστής στα χέρια των µικρών µαθητών: Πλαίσιο Εξοικείωσης ή Μάθησης;

Σε μία εποχή όπου η έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη της ‘Κοινωνίας της Πληροφορίας’ γινόμαστε μάρτυρες μιας έντονης προσπάθειας για ηλεκτρονικό ή πληροφορικό αλφαβητισμό (computer literacy) που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, η βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης φαίνεται να ακολουθεί με δειλά βήματα τους ευρύτερους αυτούς στόχους αφήνοντας όμως πολλά αναπάντητα ερωτήματα και προβληματισμούς τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μικρούς μαθητές και τους γονείς τους. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου τονίζει την χρησιμότητα της εισαγωγής του υπολογιστή. Παρόλο που δεν αναλύονται οι λεπτομερείς στόχοι του εγχειρήματος, η πρόθεση εστιάζει στην εξοικείωση με το περιβάλλον του υπολογιστή και με την χρήση του ως εργαλείου μάθησης. Tι είδους γνώση αποκομίζουν τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή; Τι ακριβώς σημαίνει εξοικείωση με τον υπολογιστή και πως κατακτάται; Πως ο υπολογιστής νοείται ως πλαίσιο μάθησης για τους ίδιους τους μαθητές αλλά και για τις νηπιαγωγούς μέσα στην δική τους σχολική τάξη είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτό εδώ το κείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1486)