Ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ειδική αγωγή και η χρήση τους ως μέσο βελτίωσης στον αυτισμό

Στην παρούσα εργασία διαπραγματευόμαστε το ρόλο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ειδική Αγωγή και τη χρήση τους ως μέσου βελτίωσης στον αυτισμό. Ειδικότερα, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα, όπου βασικός στόχος ήταν ο χειρισμός του προγράμματος του Word, του Power Point και του βοηθητικού προγράμματος της ζωγραφικής, και η αξιοποίησή τους στα μαθήματα του σχολείου. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων, στο συγκεκριμένο αυτιστικό παιδί. Το δείγμα της έρευνας ήταν ένα αυτιστικό αγόρι 11 χρονών που φοιτά στο 4/θέσιο Ειδικό Σχολείο Ναυπάκτου. Είναι το τέταρτο αγόρι μιας μορφωμένης και οικονομικά ανεξάρτητης οικογένειας. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2004 ως τις 10 Φεβρουαρίου 2005. Τέλος, από την καθημερινή διδασκαλία διαπιστώσαμε το παιδί έμαθε να ανοίγει τον Η/Υ, να ανοίγει το φάκελό του, και να πηγαίνει στα ανάλογα αρχεία. Να ανοίγει το πρόγραμμα της ζωγραφικής. Στο Wοrd έμαθε να γράφει με τη βοήθειά μας. Στο Power Point έμαθε να «παίζει» με τα εφέ κίνησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1057)