Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στην Πρόληψη της Διαδικτυακής Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών

Μία σύγχρονη μορφή κακοποίησης, αποτελεί η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών μέσω διαδικτύου. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φαινομένου, ενώ καθιστούν σαφές το αίτημα για πρόληψη. Οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής καλούνται να συμβάλουν στην πρόληψη της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, μέσα από συγκεκριμένες καλές πρακτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 140)