Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει όλους τους τομείς της ζωής μας. Οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας, καθιστούν απαραίτητο το σχεδιασμό ένταξης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη βαθμίδα της προσχολικής αγωγής. Η εισαγωγή του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο άλλαξε ριζικά τους ρόλους των εκπαιδευτικών, αλλά και τους τρόπους αλληλεπίδρασης μαθητών και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένα παιδαγωγικά κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου λογισμικό είναι το Tux Paint.
(Πλήθος ανακτήσεων: 47)