Ο Εκπαιδευτικός ως Λεξικογράφος: Ο Γλωσσικός Πόρος «Γλωσσογράφημα»

Η παραδοσιακή προσέγγιση θέλει την λεξικογραφία να ασκείται από εξειδικευμένα ιδρύματα και τον εκπαιδευτικό σε ρόλο απλού διαμεσολαβητή της χρήσης λεξικών στην γλωσσική διδασκαλία. Στην εισήγηση υποστηρίζεται ότι η δυνατότητα να δημιουργούν ιστότοπους μπορεί να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς λεξικογράφους, αν θελήσουν να καταγράψουν λέξεις που συναντούν στις αναγνωστικές εμπειρίες τους. Στην εισήγηση παρουσιάζεται ο διαδικτυακός γλωσσικός πόρος «Γλωσσογράφημα», ατομική δημιουργία, και προτείνεται η αξιοποίησή του στην διδακτική πράξη, στη διερεύνηση των παραδειγματικών σχέσεων των λέξεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 82)