Ο δικτυακός τόπος της σχολικής μονάδας γυμνάσιο Σικίνου με λυκειακές τάξεις

Προκειμένου το σχολείο μας να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα που παρέχει το διαδίκτυο, κατασκευάστηκε ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας «Γυμνάσιο Σικίνου με Λ/Τ». Δημιουργήθηκε ένα δυναμικό site το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης, επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων που παράγονται και διαχειρίζονται από τη σχολική μονάδα. Επιτυγχάνεται η ευκολότερη δημοσίευση των πληροφοριών καθώς και η άμεση επαφή των ενδιαφερομένων με τα τεκταινόμενα γεγονότα στο εσωτερικό της σχολικής μονάδος..
(Πλήθος ανακτήσεων: 1486)