ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004 - Ολυµπιακή Παιδεία:Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση µέσω Τηλεδιάσκεψης ανάµεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας,µε θέµα τους Σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες

Από τις αρχές του 2001 υλοποιείται στην Κύπρο το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου. Το 2004, με την επιστημονική συμβολή των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών και Κρήτης, τo πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» επεκτάθηκε σε δέκα δημοτικά σχολεία, οχτώ από την Κύπρο και δύο από την Ελλάδα, με θέμα: «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 - Ολυμπιακή Παιδεία». Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται οι τέσσερις τηλεδιασκέψεις που συνθέτουν τη θεματική ενότητα «Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες» η οποία υλοποιήθηκε μεταξύ του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού στην Κύπρο και του Μαράσλειου Διδασκαλείου στην Αθήνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)