Νοµικά ζητήµατα κατά την ανάπτυξη και σχεδιασµό σχολικών δικτυακών τόπων

Η αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στα σχολεία το Διαδίκτυο έχει οδηγήσει στη διεύρυνση του θεσμού της δημιουργίας σχολικών δικτυακών τόπων. Η παρουσία των σχολικών μονάδων στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας πέρα από τα πλαίσια του σχολικού συγκροτήματος, στην προβολή των σχολείων σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και στην προαγωγή των δραστηριοτήτων των μελών της σχολικής κοινότητας. Το σύνολο του περιεχομένου ενός σχολικού δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, ονομασιών, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων καθώς και προσωπικών πληροφοριών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να αποσαφηνισθούν τα νομικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία περιεχομένου ενός σχολικού δικτυακού τόπου. Τα βασικά θέματα που θα προσεγγισθούν είναι τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 891)