Νέες Τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τη μορφή που λαμβάνει αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος (digital divide) και γενικότερα όλων των ανισοτήτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες είναι φαινόμενο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό. Στην εκπαίδευση εντοπίζεται μια ανισότητα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών με τα αγόρια να έχουν το προβάδισμα στην πρόσβαση, την εξοικείωση, τη χρήση και τις επιδόσεις στις νέες τεχνολογίες και γενικότερα να έχουν θετική στάση. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να συμβάλλει στην αλλαγή αυτών των στάσεων και στην αλλαγή των στερεοτύπων που θέλουν το φύλο να είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 639)