Νέες μορφές Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής παρέμβασης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία

Τα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία σήμερα αποτελούν, περίπου, το 35% του συνολικού αριθμού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ πριν από μια δεκαετία αποτελούσαν το 57,42%. Σύγχρονες μορφές παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε., όπως η εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιδασκαλίας ή «Εικονικής Τάξης» μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία μαθημάτων, όπως των Ξένων Γλωσσών (που δεν διδάσκονται στο κανονικό-πρωινό πρόγραμμα) της Γλώσσας, των Μαθηματικών, κ.α.
(Πλήθος ανακτήσεων: 556)