Νατουραλισμός και ελληνική ηθογραφία: Σενάριο διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης με τη χρήση μικροκόσμου

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε ένα σενάριο διερευνητικής μάθησης με την αξιοποίηση ενός μικρόκοσμου που έχει κατασκευαστεί με το διερευνητικό εργαλείο «Ταξινομούμε», το οποίο στηρίζεται στην υπολογιστική πλατφόρμα Αβάκιο. Μέσω των κατάλληλων ερωτήσεων οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά τριών έργων της ελληνικής ηθογραφίας και να τα διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές με τον ευρωπαϊκό νατουραλισμό. Στο μικρόκοσμο που έχουμε φτιάξει περιλαμβάνονται έργα των Κων. Θεοτόκη, Ανδ. Καρκαβίτσα, Αλ. Παπαδιαμάντη και Γκυ ντε Μωπασάν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1257)